Πίνακας θεμάτων της 17ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 Θέματα που συζητήθηκαν  και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης τη Δευτέρα, 1/7/2024 και ώρα 8:15 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Παράταση σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και της ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε.93/2024
2Σύνδεση POS με τραπεζικό λογαριασμό του Δήμου.94/2024
3Γνωμοδότηση του Δήμου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Βιοτεχνία παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην εκτός σχεδίου περιοχή της Τ.Κ. Άργους Ορεστικού, Δήμου Άργους Ορεστικού, Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» (Υποκατηγορίας Α2, Ομάδας 9ης , Α/Α 128) (ΠΕΤ: 2404002624).95/2024
4Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.96/2024
5Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.97/2024