Πίνακας θεμάτων της 19ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε την Τρίτη 4/7/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση πραγματοποίησης της προμήθειας με τίτλο:«Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης – θέρμανσης και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των Νομικών του Προσώπων έτους 2024» και καθορισμός του τρόπου και των όρων διενέργειας της.103/2023
2Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπράτησης (αποσφράγιση δικαιολογητικών συμμετοχής και οικονομικών προσφορών) του έργου: «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στον ποταμό Αλιάκμονα από τη συμβολή με τον παραπόταμο Στραβοπόταμο (Γκαλέσαβο) έως τη γέφυρα Αμμουδάρας», προϋπολογισμού 8.975.806,46 € (πλέον Φ.Π.Α.).104/2023
3Έγκριση του 3ου πρακτικού δημοπράτησης (αξιολόγηση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου», προϋπολογισμού 745.000,00 ευρώ.105/2023
4Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.106/2023
5Έγκριση μετακίνησης αιρετών.107/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 4/7/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6657/30-6-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.