Πίνακας θεμάτων της 20ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε τη Δευτέρα 24/7/2023

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.108/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 24/7/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 7533/2472023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.