Πίνακας θεμάτων της 22ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε στις 19/7/2023

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Παραχώρηση χρήσης χώρων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.147/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 19/7/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 11 π.μ..

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 7337/18-7-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.