Πίνακας θεμάτων της 24ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση υποβολής πρότασης για τη συνέχιση λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού» στο πλαίσιο της με κωδικό 11 πρόσκλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την υποβολή προτάσεων στο Πρόγραμμα “Δυτική Μακεδονία” με τίτλο «Ενίσχυση δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών / Υφιστάμενα Κέντρα Κοινότητας», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΣΠΑ 2021-2027».122/2023
2Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπράτησης (αιτιολόγηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ α) ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗΣ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΙΑΜΑΤΙΚΩΝ ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΜΜΟΥΔΑΡΑΣ β) ΧΩΡΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ”», προϋπολογισμού 307.577,72€.123/2023
3Έγκριση 1ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», προϋπολογισμού 409.510,00€.124/2023

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 5/9/2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 9099/1-92023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.