Πίνακας θεμάτων της 25ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 12/9/2023.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση των πρακτικών δημοπράτησης για την εκμίσθωση του χώρου λειτουργίας του Λούνα Παρκ για την εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού έτους 2023.125/2023
2Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων του Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών»126/2023
3Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων του ΕΣΠΑ.127/2023
4Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.128/2023
5Έγκριση μετακίνησης αιρετών.129/2023
6Εξωδικαστικός συμβιβασμός.130/2023