Πίνακας θεμάτων της 27ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Δευτέρα, 25/9/2023 στις 14 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 2ου και του 3ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2024», προϋπολογισμού 409.510,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% .133/2023
2Έγκριση υπογραφής μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού και της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΟΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ Α.Ε.134/2023
3Καθορισμός του τρόπου δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Οδοφωτισμός του Δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωση του κόστους λειτουργίας», προϋπολογισμού 4.597.451,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έγκριση των αντίστοιχων τευχών δημοπράτησης.135/2023
4Ανάθεση εντολής σε νομικό.136/2023
5Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την παγία προκαταβολή υπαλλήλου του Δήμου.137/2023
6Έγκριση κίνησης οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους.138/2023
7Έγκριση μετακίνησης αιρετών.139/2023