Πίνακας θεμάτων της 27ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Δωρεάν παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.199/2023
2Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.200/2023

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 5/9/2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00

Πρόσκληση η αριθ. πρωτ. 9175/5-9-2023 του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.