Πίνακας θεμάτων της 28ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Παρασκευή, 6/10/2023 στις 14 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη 1ου πρακτικού ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης τεχνικών προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)».140/2023
2Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας Τεχνικού Συμβούλου – Βασικού Μελετητή στο έργο: “Βελτίωση ασφάλειας στο οδικό δίκτυο της πόλης Άργους Ορεστικού”.141/2023
3Έγκριση ή μη του 3ου πρακτικού δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίου α). αποθεραπείας και αναζωογόνησης λουόμενων Ιαματικών λουτρών Αμμουδάρας β). χώρου στέγασης του Προγράμματος ‘Βοήθεια στο σπίτι’».142/2023
4Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης της πράξης: «Αποκαταστάσεις ζημιών από φυσικές καταστροφές στον Δήμο Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 170.000,00€, προκειμένου να ενταχθεί και χρηματοδοτηθεί στον άξονα Προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη & διαχείριση κινδύνων» του ΤΠΑ/ΠΠΑ στο πλαίσιο της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Πρόγραμμα Φυσικών Καταστροφών για τους ΟΤΑ Α´ και Β´ Βαθμού (II)».143/2023
5Έγκριση ή μη των όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο:«Νέες ψηφιακές υπηρεσίες στον Δήμο Άργους Ορεστικού».144/2023
6Ανάθεση εντολής σε νομικό.145/2023