Πίνακας θεμάτων της 28ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 13/9/2023 στις 11 π.μ..

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Απευθείας εκμίσθωση χώρου (κατόπιν άγονης δημοπρασίας) για τη λειτουργία του Λούνα Παρκ στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού έτους 2023 (άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ, όπως αντικατα­στάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 196 του Ν.4555/18).201/2023
2Χορήγηση βοήθειας προς τους πλημμυροπαθείς τις Κεντρικής Ελλάδας.202/2023
3Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.203/2023