Πίνακας θεμάτων της 2ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τρίτη, 13/02/2024 στις 2 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ από το πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών καθώς και 67 έως 74 ετών της ΔΥΠΑ.9/2024
2Έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Συμπληρωματικό Δίκτυο Αποχέτευσης Ομβρίων Υδάτων Οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού».10/2024
3Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Τσιμεντοστρώσεις Δήμου Άργους Ορεστικού».11/2024
4Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».12/2024
5Έγκριση του 3ου πρακτικού (αξιολόγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) του διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση  1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού».13/2024
6Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης και αγωγών μεταφοράς πόλης Άργους Ορεστικού».14/2024
7Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού».15/2024
8Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Βιολογική επεξεργασία και καθαρισμός λυμάτων Δημοτικής Ενότητας  Ίωνα Δραγούμη».16/2024
9Έγκριση  παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».17/2024
10Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Άρση εμποδίων κοίτης Στραβοπόταμου- αποξήλωση παλαιών θυροφραγμάτων και αποκατάσταση διατομών».18/2024
11Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Καθαρισμός φερτών υλικών κοίτης παραποτάμου Αλιάκμονα (Γκαλέσοβο) στο τμήμα από Σπήλαια έως Λαχανόκηπους.19/2024
12Έγκριση του 3ου  πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας  με τίτλο: «Οδοφωτισμός του δημοτικού οδικού δικτύου Άργους Ορεστικού, προς αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας και μείωσης του κόστους λειτουργίας», προϋπολογισμού  4.597.451,90 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κατακύρωση του διαγωνισμού.20/2024
13Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης του Δήμου «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Άργους Ορεστικού» στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027»με Κωδικό ΟΠΣ 6003500.21/2024
14Ανάθεση εντολής σε νομικούς.22/2024
15Έγκριση μετακίνησης αιρετών.23/2024
16Εισήγηση για τροποποίηση της υπ’ αριθ. 245/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το έτος 202424/2024
17Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα.25/2024