Πίνακας θεμάτων της 2ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, 22/1/2024 στις 7:30 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Εκλογή αντιπροσώπου του Δήμου στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας για τη δημοτική περίοδο 01/01/2024 – 31/12/2028.1/2024
2Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας».2/2024
3Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του, για συμμετοχή στις Γενικές Συνελεύσεις της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. στην τρέχουσα δημοτική περίοδο.3/2024
4Καθορισμός αποζημίωσης μελών του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του οργάνου.4/2024
5Καθορισμός ανώτατου επιτρεπτού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ που κάνουν χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.5/2024
6Συγκρότηση σχολικών επιτροπών έως την κατάργησή τους.6/2024
7Συγκρότηση επιτροπών και αρμοδίων οργάνων του Δήμου για το έτος 2024.7/2024
8Απαλλαγή τροφείων νηπίου για τους μήνες Δεκέμβριο 2023 και Ιανουάριο 2024.8/2024
9Διακοπή φιλοξενίας ενός βρέφους και δύο νηπίων στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.9/2024
10Μετακίνηση νηπίων από το βρεφικό τμήμα στο νηπιακό του Βρεφονηπιακού Σταθμού.10/2024
11Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.11/2024
12Συνδρομή στην εφημερίδα “ΣΕΝΤΡΑ”.12/2024
13Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση εργαστηρίων ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού».13/2024
14Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 1ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».14/2024
15Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού».15/2024