Πίνακας θεμάτων της 30ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Δευτέρα, 30/10/2023 στις 2 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης

Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για τη χρηματοδότηση έργων του Δήμου από το Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία 2021 -2027, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 4 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων».151/2023