Πίνακας θεμάτων της 31ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 2/11/2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11765/1-11-2023 του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων του Κ.Α. 00.6433.001«Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».152/2023