Πίνακας θεμάτων της 31ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή, 29/9/2023 στις 12:00

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.217/2023