Πίνακας θεμάτων της 32ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε τη Δευτέρα, 13/11/2023 στις 14 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 2ου πρακτικού (ηλεκτρονικής αποσφράγισης και αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκπόνησης της υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εκπόνησης Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (Σ.Α.Π.) στον Δήμο Άργους Ορεστικού (πρώην Δήμος Ορεστίδος)».153/2023
2Έγκριση του 1ου και του 2ου πρακτικού δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Άργους Ορεστικού και των νομικών του προσώπων έτους 2024».154/2023
3Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργων που αφορούν επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού Δήμου Άργους Ορεστικού.155/2023
4Σύνταξη τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Άργους Ορεστικού, κατά το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2023.156/2023
5Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής προς το Δ.Σ. για την 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2023.157/2023
6Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το 2024.158/2023
7Παραίτηση από την έφεση κατά της απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης που αφορά τις υπερωρίες υπαλλήλων του Δήμου.159/2023
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.160/2023