Πίνακας θεμάτων της 32ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη, 19/10/2023 στις 11:00.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης218/2023
2Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.219/2023