Πίνακας θεμάτων της 33ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Παρασκευή, 27/10/2023 στις 20:30.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που έγιναν στις: α) 19/9/2023, β) 29/9/2023 και γ) 19/10/2023.220/2023
2Έγκριση του 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (τακτοποιητικού) του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ Άργους Ορεστικού».221/2023
3Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Συμπληρωματικό δίκτυο αποχέτευσης όμβριων υδάτων οικισμού Αμπελοκήπων Δήμου Άργους Ορεστικού».222/2023
4Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων βιοαποδομήσιμων τύπου πρέσας χωρητικότητας 8 και 12m3».223/2023
5Έγκριση της υπ’ αριθ. 24/2023 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «3η αναμόρφωση προϋπολογισμού της ΔΗ.Κ.Ε.Δ.Α.Ο. οικ. έτους 2023».224/2023
6Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων για τις ημέρες εορτασμού της απελευθέρωσης της πόλης του Άργους Ορεστικού.225/2023
7Εγγραφή – διακοπή φιλοξενίας παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.226/2023
8Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.227/2023