Πίνακας θεμάτων της 34ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 1/11/2023 στις 11:00.

1Έγκριση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Άργους Ορεστικού, της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος (ΕΥΔΠ) «Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΤΤ) για την υλοποίηση στον Δήμο δικτύου δωρεάν wifi ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο «WiFi4GR – Ανάπτυξη δημοσίων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο»228/2023