Πίνακας θεμάτων της 35ης/2023 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Πέμπτη, 28/12/2023 στις 2 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση του 2ου πρακτικού της δημοπράτησης του έργου:«Ενεργειακή Αναβάθμιση 1ου Παιδικού Σταθμού Άργους Ορεστικού», προϋπολογισμού 286.145,60 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).173/2023
2Έγκριση του 3ου πρακτικού της δημοπράτησης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τη μονάδα Ιαματικής θεραπείας «Ιαματικά Λουτρά Αμμουδάρας» του Δήμου Άργους Ορεστικού”, προϋπολογισμού 461.544,21 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.).174/2023
3Έγκριση κίνησης υπηρεσιακών οχημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού εκτός των ορίων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών στο έτος 2024.175/2023
4Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή των Προέδρων των Κοινοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστικού.176/2023
5Έγκριση δαπανών που έχουν πληρωθεί από την πάγια προκαταβολή υπαλλήλων του Δήμου.177/2023
6Ανάθεση εντολής σε νομικούς.178/2023
7Έγκριση πραγματοποιημένων κατεπειγουσών κινήσεων οχημάτων του Δήμου εκτός έδρας.179/2023
8Έγκριση μετακίνησης αιρετών.180/2023