Πίνακας θεμάτων της 37ης/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε τη Δευτέρα, 18/12/2023 στις 19:30.

ΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Ψήφιση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Στοχοθεσία) του Δήμου για το οικονομικό έτος 2024.256/2023