Πίνακας θεμάτων της 3ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου που έγινε την Τετάρτη, 21/02/2024 στις 2 μ.μ.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Ανάθεση εντολής σε νομικό.26/2024
2Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 9/2024 απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής περί έγκρισης υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ από το πρόγραμμα ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών καθώς και 67 έως 74 ετών της ΔΥΠΑ.27/2024
3Εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη  εξόδων στους Κ.Α. «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» και «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων».28/2024
4Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού.»29/2024
5Αποδοχή επιχορηγήσεων και εισήγηση της Δημοτικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2024.30/2024