Πίνακας θεμάτων της 5ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 27/2/2024 στις 20:00.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Λήψη απόφασης για την άσκηση η μη του δικαιώματος του Δήμου για τον διορισμό δύο δημοτικών συμβούλων ως μελών του διοικητικού συμβουλίου της Αγροτικής Καστοριάς ΑΕ (AGROKA SA) σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού της ως άνω αναφερόμενης επιχείρησης.20/2024
2Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2024.21/2024
3Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 245/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα την επιβολή τελών και δικαιωμάτων για το έτος 2024.22/2024
4Μετατόπιση περιπτέρου και απευθείας εκμίσθωση δημοτικού χώρου- κτηρίου.23/2024
5Έγκριση της υπ’ αριθ. 4/2024 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Άργους Ορεστικού με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2023.»24/2024
6Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2024 απόφασης της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Άργους Ορεστικού  με θέμα: «Έγκριση απολογισμού οικ. έτους 2023».25/2024
7Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.26/2024
8Συγκρότηση  Επιτροπής καταλληλότητας κτιρίων και παροχής υπηρεσιών για αστέγους.27/2024
9Συγκρότηση Επιτροπής καταλληλότητας ακινήτων προγραμμάτων παιδικής προστασίας.28/2024
10Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων.29/2024
11Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συμπληρωματικά έργα παράπλευρων αγωγών αποσυμφόρησης όμβριων – αντιπλημμυρικής προστασίας πόλης Άργους Ορεστικού».30/2024
12Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία: «Ελληνικό Δίκτυο Δήμων με Ποτάμια»31/2024
13Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Γενική Συνέλευση της Αναπτυξιακής Καστοριάς Α.Ε ΟΤΑ. (ΑΝΚΑΣ).32/2024
14Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα σχολικά συμβούλια.33/2024
15Έγκριση υλοποίησης με ιδία μέσα της ενταγμένης στο Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2021-2027» Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Άργους Ορεστικού» με Κωδικό ΟΠΣ 6003500.34/2024
16Επικαιροποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Άργους Ορεστικού.35/2024
17Έγκριση αγοράς μεταχειρισμένου επιβατικού οχήματος για τις ανάγκες του Δήμου από το ελεύθερο εμπόριο.36/2024
18Γνωμοδότηση του Δήμου για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών  Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: «Κρατικός Αερολιμένας “Καστοριάς”».37/2024
19Εγγραφή νηπίου στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.38/2024
20Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Δασών  Καστοριάς για την έγκριση υλοτομίας Δημοτικού Δάσους Γέρμα.39/2024
21Υποβολή αιτήματος στη Δ/νση Δασών Καστοριάς για την κοπή και χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Μελανθίου.40/2024
22Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.41/2024