Πίνακας θεμάτων της 6ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην τακτική δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη, 5/3/2024 στις 20:00.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Χορήγηση καυσόξυλων και ειδών διαβίωσης στις ευπαθείς ομάδες.42/2024
2Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Σχολείου Άργους Ορεστικού».43/2024
3Γνωμοδότηση του Δήμου για την παραχώρηση κατά χρήση έκτασης 15.248,59 τ.μ. στο αγρόκτημα Άργους Ορεστικού για ανοιχτού και θερμοκηπιακού τύπου καλλιέργεια καθώς επίσης και την κατασκευή αγροτικής αποθήκης.44/2024