Πίνακας θεμάτων της 7ης/2024 συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού που έγινε δια ζώσης στο Δημαρχείο στις 18/4/2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ. σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4431/17-4-2024 πρόσκληση του Προέδρου.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Ανάθεση εντολής σε νομικό για την κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων σε ιδιοκτήτη ακινήτου προκειμένου να επιτραπεί η συνέχιση των εργασιών στο τμήμα του εν λόγω ακινήτου, για την ολοκλήρωση του έργου «Εξωτερικός αγωγός μεταφοράς λυμάτων στη νέα ΕΕΛ Άργους Ορεστικού».82/2024