Πίνακας θεμάτων της 7ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν στην ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας του Δημοτικού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε δια ζώσης την Τρίτη, 5/3/2024 στις 20:30.

Α/ΑΘΕΜΑ
1Ζωντανή μετάδοση των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής.
2Κανονισμός λειτουργίας και παραχώρησης δημοτικών χώρων.
3Οικονομικά αποτελέσματα Εμποροπανήγυρης και αξιοποίηση αυτών.
4Ενημέρωση για τη λειτουργία της ΑΓΡΟΚΑ Α.Ε.
5Ενημέρωση στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο για το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό του Δήμου Άργους Ορεστικού.
6Ενημέρωση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τις εργασίες στην κοίτη του ποταμού Αλιάκμονα.
7Καλλιέργεια πηγών Λακκωμάτων.
8Επιβολή προστίμων σε αυτούς που καταστρέφουν του αγροτικούς δρόμους σε όλους τους οικισμούς της Κοινότητας.