Πίνακας θεμάτων της 8ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Πέμπτη, 14/3/2024 από τις 11:00 έως τις 12:00.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Ορισμός οργάνου για τη σφράγιση καταστημάτων δικαιοδοσίας του Δήμου Άργους Ορεστικού.45/2024
2Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Άργους Ορεστικού για την εκπροσώπηση του μετοχικού κεφαλαίου που κατέχει ο Δήμος στη Γενική Συνέλευση της Αγροτικής Καστοριάς Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του καταστατικού της εταιρείας.46/2024