Πίνακας θεμάτων της 9ης/2024 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέματα που συζητήθηκαν και ελήφθησαν αποφάσεις στην κατεπείγουσα δια περιφοράς συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που έγινε την Τετάρτη, 27/3/2024 από τις 11:00 έως τις 12:00.

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.47/2024