Πίνακας θεμάτων της από 04/03/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτικής)  04/03/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1806/28-02-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έγκριση δαπανών χορήγησης ειδών διαβίωσης και περίθαλψης.26/2022
2Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου κατά το τρίμηνο Οκτωβρίου – Δεκεμβρίου 2021.27/2022
3Έγκριση συμμετοχής σε εκδήλωση βράβευσης του Δήμου.28/2022
4Καθορισμός αμοιβής νομικών.29/2022
5Παραχώρηση χρήσης κατασκηνώσεων Βογατσικού στην Ιερά Μητρόπολη Καστοριάς.30/2022
6Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής Λαϊκών Αγορών του Δήμου.31/2022
7Διεξαγωγή του 9ου Rally Greece Offroad με επίκεντρο τον Δήμο Άργους Ορεστικού μετά από αίτημα της αρμόδιας οργανωτικής επιτροπής.32/2022
8Παραχωρήσεις χρήσης δημοτικών χώρων.33/2022
9Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2021.34/2022