Πίνακας Θεμάτων της από 06/09/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης 06/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 7499/02-09-2021

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Λήψη απόφασης για τη μη πραγματοποίηση της Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού 2021 λόγω των επιδημιολογικών δεδομένων που επικρατούν στην χώρα μας από την πανδημία του COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας.104/2021
2Λήψη απόφασης για τη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) Δήμου Άργους Ορεστικού.105/2021
3Ενημέρωση για το τι έχει γίνει μέχρι σήμερα στο ακίνητο του Ο.Τ. 6α και στη συνέχεια λήψη απόφασης για την ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών προκειμένου το ακίνητο ή θα παραδοθεί στους ιδιοκτήτες ή θα απαλλοτριωθεί.106/2021