Πίνακας θεμάτων της από 07/04/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης:

07/04/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11  π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3122/06-04-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Κάλυψη εγκεκριμένων θέσεων του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2022 Δήμου Άργους Ορεστικού από επιλαχόντες της προκήρυξης 13Κ/2021 του ΑΣΕΠ.87/2022