Πίνακας Θεμάτων της από 08/06/2021 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης: 08/06/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4776/04-06-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Κλειστό Κολυμβητήριο Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 3.629.999,99 €.122/2021
2Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/ Άργους Ορεστικού» προϋπολογισμού 3.527.400,00 €.123/2021
3Απ’ ευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου του ΕΣΠΑ «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού – ΔΕΔΔΗΕ (Υποέργο3 της πράξης: Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αίθουσα γυμναστικής 4ου Δημοτικού Σχολείου Άργους Ορεστικού)».124/2021
4Ανάθεση εντολής σε νομικό.125/2021