Πίνακας θεμάτων της από 1/6/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική) 01/06/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 8:30 μ.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3954/06-05-2022

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών Καστοριάς για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Δημοτικής Κοινότητας Μηλίτσας.61/2022
2Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών Καστοριάς για την εγκατάσταση του Δήμου στις συστάδες 1Γ και 2 Γ του Δημοτικού Δάσους Γέρμα για την κάλυψη ατομικών αναγκών των κατοίκων της Δημοτικής Κοινότητας Γέρμα.62/2022
3Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.63/2022
4Τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.64/2022
5Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δή­μου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου – Μαρτίου 2022.65/2022
6Καθορισμός αμοιβής νομικού.66/2022
7Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2022-2023.67/2022
8Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑΣ, ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2022-2023».68/2022
9Έγκριση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών συγκοινωνιακού έργου μεταξύ του Δήμου και του ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. και καθορισμός των όρων αυτής.69/2022
10Ορισμός μελών για την επιτροπή εκτίμησης αγοραίας αξίας ζώων και προϊόντων.70/2022
11Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.71/2022
12Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.72/2022