Πίνακας Θεμάτων της από 11/05/2021 έκτακτης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης: 11/05/2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3986/11-05-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Εξειδίκευση πίστωσης για την κάλυψη εξόδων στον Κ.Α. 00.6433.001 «Τιμητικές διακρί­σεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών».96/2021