Πίνακας θεμάτων της από 11/05/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική)  11/05/2022 ημέρα Τετάρτη

και ώρα 8:30 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3954/06-05-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης στο τμήμα οδός Μ. Αλεξάνδρου διασταύρωση οδών Μ. Αλεξάνδρου και Κομνηνών επί της Μ. Αλεξάνδρου έως τη διασταύρωση των οδών Δημοκρατίας και Μ. Αλεξάνδρου και σε συνέχεια έως την διασταύρωση του πανηγυριού (συμβολή των οδών Δημοκρατίας και Ίωνος Δραγούμη) για τις ανάγκες κατασκευής του έργου «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού».50/2022
2Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 32/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.51/2022
3Μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης για τις ανάγκες διεξαγωγής του 9ου Rally Greece Offroad.52/2022
4Εγγραφή παιδιών στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής του Δήμου.53/2022
5Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Κοινότητας Βογατσικού.54/2022
6Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους της Κοινότητας Κωσταραζίου.55/2022
7Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στη «Συντονιστική επιτροπή διαχείρισης κρίσεων για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης –αλληλεπίδρασης αρκούδας σε κατοικημένες περιοχές».56/2022
8Λήψη τελικής απόφασης αναφορικά με την ένταξη δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης.57/2022
9Δημιουργία φυσικών εμποδίων προ του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στο Άργος Ορεστικό58/2022
10Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.59/2022
11Συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων60/2022