Πίνακας Θεμάτων της από 11/08/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης  11/8/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6829/10-08-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έγκριση ή μη χορήγησης βοήθειας προς τους πυρόπληκτους της Αττικής και της Εύβοιας.79/2021
2Έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.80/2021
3Άδεια χρήσης της πλατείας του οικισμού Μηλίτσας81/2021

Η τοιχοκόλληση έγινε την Πέμπτη 12/8/2021.