Πίνακας θεμάτων της από 13/7/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική)  13/7/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 6507/08-07-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Επικύρωση  πρακτικών  συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.86/2022
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.87/2022
3Έγκριση της 4ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.88/2022
4Αποδοχή της πρότασης της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας περί συμμετοχής της σε εκδηλώσεις του Δήμου Άργους Ορεστικού.89/2022
5Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.90/2022
6Λήψη καταρχήν απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίων στη Δημοτική Κοινότητα Νοστίμου.91/2022