Πίνακας θεμάτων της από 13/9/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική)  13/9/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 20:45

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8751/09-09-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

 ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ.   Απόφασης
1Καθορισμός όρων της απευθείας εκμίσθωσης  του χώρου του Λούνα Παρκ στην εμποροπανήγυρη του Άργους Ορεστικού έτους 2022.102/2022
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2022.103/2022
3Έγκριση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.104/2022
4Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου  2022.105/2022
5Παραχώρηση χρήσης  δημοτικών χώρων.106/2022