Πίνακας Θεμάτων της από 15/09/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (έκτκατη)  15/09/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8114/15-09-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα παραχώρησης χρήσης αίθουσας για την πραγματοποίηση εθελοντικής αιμοδοσίας108/2021
2Καθορισμός αμοιβής νομικού.109/2021
3Επικαιροποίηση δεδομένων και λήψη απόφασης για την πραγματοποίηση ή μη της Εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού 2021.110/2021