Πίνακας θεμάτων της από 18/01/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσας)  18/01/2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 373/18-01-2022

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έναρξη διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Κωσταραζίου.1/2022