Πίνακας θεμάτων της από 19/04/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική) 19/04/2022 ημέρα Τρίτη

και ώρα 13:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 3462/15-04-2022

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Κατ’ αρχήν απόφαση για την εκμίσθωση του Δημοτικού Ξενώνα Βογατσικού.45/2022
2Καθορισμός αμοιβής νομικού.46/2022
3Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.47/2022
4Μέτρα κυκλοφοριακής ρύθμισης για την κατασκευή του έργου: «Λειτουργική αναβάθμιση οδικής σύνδεσης πόλης Άργους Ορεστικού με νότια παραλίμνια ζώνη Καστοριάς και τον Α/Κ/Άργους Ορεστικού».48/2022