Πίνακας θεμάτων της από 19/11/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσα δια περιφοράς)  19/11/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00-15:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 10427/19-11-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Αίτημα της ΕΛΣΤΑΤ – ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ – ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ για την παραχώρηση κατά χρήση του Πνευματικού Κέντρου Άργους Ορεστικού.134/2021