Πίνακας Θεμάτων της από 20/09/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31/2021

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης: 20/09/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 8287/20-09-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έγκριση ή μη μετακίνησης αιρετών.190/2021