Πίνακας θεμάτων της από 20/12/2021 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45/2021

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της τακτικής συνεδρίασης: 20/12/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00   π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 11748/17-12-2021

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Ανάθεση εντολής σε νομικό.255/2021

Η τοιχοκόλληση έγινε την Δευτέρα  20/12/2021.