Πίνακας θεμάτων της από 23/03/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (κατεπείγουσας) 23/03/2022 ημέρα Τετάρτη

και ώρα 9 π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2603/22-03-2022

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Τροποποίηση της υπ’ αρ. 15/2022 απόφασης του Δ.Σ. περί πρώτης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2022.36/2022