Πίνακας Θεμάτων της από 24/05/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δ.Σ.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης  24/5/2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 4258/20-05-2021

του Προέδρου  του    Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Επικύρωση των πρακτικών της από 12/04/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.40/2021
2Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου.41/2021
3Έγκριση της 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.42/2021
4Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021.43/2021
5Έγκριση διαγραφής τιμολογίων.44/2021
6Συγκρότηση επιτροπής για τον καταρτισμό του ετήσιου Μητρώου Αρρένων γεννηθέντων το έτος 2020.45/2021
7Έγκριση υποβολής αιτήματος  στη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς για τη χορήγηση άδειας ξύλευσης στους κατοίκους της Κοινότητας Βογατσικού.46/2021
8Έγκριση υποβολής αιτήματος  στη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς για τη χορήγηση άδειας ξύλευσης στους κατοίκους της Κοινότητας Γέρμα.47/2021
9Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Αμπελοκήπων.48/2021
10Καταρχήν λήψη απόφασης για την εκμίσθωση αγροτεμαχίου στην Κοινότητα Βογατσικού.49/2021
11Αντικατάσταση μελών στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Άργους Ορεστικού (εκπρόσωποι Ένωσης Γονέων Δήμου Άργους Ορεστικού).50/2021
12Ανάκληση  άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών.51/2021
13Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.52/2021