Πίνακας θεμάτων της από 25/02/2022 κατεπείγουσας συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2022

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Ημερομηνία της κατεπείγουσας συνεδρίασης:

25/02/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00   π.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 1645/23-02-2022

του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Ίωνος Δραγούμη, ΤΚ Κωσταραζίου» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020».30/2022
2Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Άργους Ορεστικού» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020.31/2022
3Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Ασπροκκλησιάς» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020.32/2022
4Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Μελανθίου» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020.33/2022
5Έγκριση ή μη: α) της μελέτης «Βελτίωση προσβασιμότητας στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις των αγροκτημάτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, στη Δημοτική Ενότητα Άργους Ορεστικού, ΤΚ Αμμουδάρας» και β) της υποβολής πρότασης για την ένταξη ομώνυμης πράξης στο ΠΑΑ 2014-2020».34/2022