Πίνακας Θεμάτων της από 25/08/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης 25/8/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 7117/20-08-2021

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Έκδοση Ψηφίσματος κατά του κλεισίματος του Υποκαταστήματος της Εθνικής Τράπεζας του Άργους Ορεστικού.82/2021
2Διαμόρφωση κόμβου εισόδου οικισμού Κωσταραζίου – περιοχή πλατεία Κωσταραζίου Δήμου Άργος Ορεστικού.83/2021
3Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) για απασχόληση στον Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2021-2022.84/2021
4Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ., Μαθητείας ΟΑΕΔ για απασχόληση στο Δήμο Άργους Ορεστικού κατά την περίοδο 2021-2022».85/2021
5Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη διοργάνωση των επίσημων εγκαινίων της έκθεσης «Αρχαίων ήχοι» που θα γίνει στο Αρχαιολογικό μουσε΄λιο της πόλης.86/2021
6Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης της Πλατείας του Παλαιού Κωσταραζίου.87/2021
7Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης του κλειστού Γυμναστηρίου Κωσταραζίου.88/2021
8Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης.89/2021
9Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης χώρων.90/2021
10Επικύρωση των πρακτικών των από 28/06/2021, 15/07/2021, 02/08/2021 και 11/08/2021 συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.91/2021
11Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου κατά το τρίμηνο Απριλίου – Ιουνίου 2021.92/2021
12Αποδοχή όρων επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και δανείων στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για την εκτέλεση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση ψηφιακών υδρομετρητών και ολοκληρωμένου συστήματος τηλεμετρίας Δήμου Άργους Ορεστικού».93/2021
13Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2021.94/2021
14Έγκριση της 7ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021.95/2021
15Έγκριση εγγραφής – επανεγγραφής – διαγραφής παιδιών στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.96/2021
16Κανονιστική απόφαση περί διαχείρισης πεζόδρομων με την τροποποίηση της υπ’ αρ.87/2001 απόφασης του Δ.Σ Άργους Ορεστικού».97/2021
17Έγκριση συνέχισης της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2021 – 2022 και ανανέωση των σχετικών συμβάσεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (παιδικοί σταθμοί, βρεφικός σταθμός).98/2021
18Ενημέρωση σχετικά με την εμποροπανήγυρη Άργους Ορεστικού έτους 2021.————
19Έγκριση ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού στην τράπεζα Πειραιώς για τις ανάγκες της εμποροπανήγυρης Άργους Ορεστικού.99/2021
20Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη συμβουλευτική Επιτροπή Πεζοπορικών – Ορειβατικών Δραστηριοτήτων.100/2021
21Ένταξη δημοτικών εκτάσεων στο Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης.101/2021
22Έγγραφα – αιτήσεις.102/2021
23Παροχή γνώμης ως προς τις με αρ. 1/300/2021 και 2/300/2021 αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ).103/2021