Πίνακας Θεμάτων της από 26/03/2021 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4/2021

Ημερομηνία συνεδρίασης 26/03/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 2435/22-03-2021

του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑριθμός Απόφασης
1Επικύρωση των πρακτικών της από 22/02/2021 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.18/2021
2Έγκριση εγγραφής νηπίου στη δύναμη των φιλοξενούμενων νηπίων των παιδικών σταθμών του Δήμου.19/2021
3Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Άργους Ορεστικού στη διαδικασία σύνταξης Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου.20/2021
4Διοργάνωση του 8ου Rally Greece Offroad με επίκεντρο τον Δήμο Άργους Ορεστικού μετά από αίτημα της αρμόδιας οργανωτικής επιτροπής.21/2021
5Καθορισμός αμοιβής νομικού.22/2021
6Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Διεύθυνση Δασών Καστοριάς για τη χορήγηση άδειας ξύλευσης στους κατοίκους της Κοινότητας Κωσταραζίου.23/2021
7Μεταβίβαση επαγγελματικής άδειας πωλητή υπαίθριου εμπορίου.24/2021
8Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.25/2021