Πίνακας θεμάτων της από 27/6/2022 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16/2022

Ημερομηνία συνεδρίασης (τακτική) 27/06/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30 μ.μ.

Πρόσκληση η αρ. πρωτ. 5901/23-06-2022

του Προέδρου  του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.

 ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑ­ΣΕΙΣ

Α/ΑΘΕΜΑΑρ. Απόφασης
1Καθιέρωση εξαιρέσεων από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας και έγκριση εικοσιτετράωρης και επταήμερης απασχόλησης, κατά τις ημέρες αργιών και εορτών, των υπαλλήλων του Δήμου Άργους Ορεστικού.75/2022
2Κατάργηση του Βρεφικού Σταθμού Άργους Ορεστικού και υποβολή αιτήματος έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Βρεφονηπιακού Σταθμού Άργους Ορεστικού.76/2022
3Καθορισμός χώρου για τη διεξαγωγή της ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων της δημοτικής αρχής.77/2022
4Καθορισμός αμοιβής νομικού.78/2022
5Κατάργηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών).79/2022
6Παραχώρηση χρήσης δημοτικών χώρων.80/2022
7Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων.81/2022
8Έγκριση του σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών  οχημάτων (ΣΦΗΟ) στα όρια του  Δήμου Άργους Ορεστικού.82/2022
9Περιοδική Πεζοδρόμηση στον οικισμό Νέου Κωσταραζίου του Δήμου Άργους Ορεστικού.83/2022
10Έγκριση υποβολής αιτήματος στη Δ/νση Δασών Καστοριάς για τη χορήγηση καυσόξυλων στους κατοίκους των οικισμών της Δημοτικής Κοινότητας Αμμουδάρας.84/2022
11Συζήτηση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Γ. Ν. Καστοριάς που αφορούν την πρόθεση της διοίκησης του για την απόλυση 5 ειδικευόμενων παθολόγων και 2 ειδικευόμενων παιδιάτρων.85/2022